Podujatie Východ Road Liga, 5.kolo, 22.6.2014 (Cyklistické preteky SVIDNÍK TOUR)

USPORIADATEĽ:
EURO-DONO n.o.

TERMÍN:
22.06.2014  o 10.00 hod.

MIESTO:
areál futbalového štadióna (amfiteáter), ul. Festivalová, Svidník (súradnice : 49.307482 ; 21.561959)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Ždiňak Martin – riaditeľ pretekov 0903 397 414
Ing. Ján Holodňák – primátor mesta Svidník – čestný riaditeľ
Hlivjak Ján – tajomník 0915 513 293
Franko Róbert – tajomník 0907 932 058
Beňa Peter – rozhodca 0949 815 775
Sasarák Marián – cieľová kamera 0907 512 909
Hajduk Stanislav – zdravotná služba 0907 956 218

PREZENTÁCIA :
22.06.2014 od 08.30 do 09.30 hod v priestoroch štartu na amfiteátri Svidník. Každý pretekár pri prezentácii uhradí štartovné a svojím podpisom potvrdí, že štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa za plnej cestnej premávky.

ŠTARTOVNÉ :
5,-  €  ( v cene štartovného je Bravčový guláš, chlieb)

KATEGÓRIE :
A   (do 29 rokov)
B   (30 – 39 rokov)
C   (40 – 49 rokov)
D   (50 – 59 rokov)
E    (60 a viac)
F    (ženy)

ŠTART PRETEKOV :
Slávnostný letmý štart z amfiteátra o 10.00 hod.
Ostrý štart bude za druhým kruhovým objazdom smerom z mesta 10.10 hod.

TRASA PRETEKOV :
Amfiteáter SK, Stročín, Duplín, Tisinec, Stropkov, Sitnik, Breznica, Miňovce, Kručov, Fijaš, Soboš, Okrúhle, Radoma, Šarišský Štiavnik, Beňadikovce, Mlynárovce, Rovné, Hrabovčík, Mestisko, Stročín, Svidník

BEZPEČNOSŤ PRETEKOV :
Zabezpečuje polícia SR, Svidník, 3 x policajná motorka, 1 x auto

DOJAZD DO CIEĽA :
Na amfiteátri Svidník v priestoroch štartu.

DĹŽKA PRETEKOV :
73 km

VYHODNOTENIE PRETEKOV A CENY:
Po dojazde všetkých pretekárov a následnom vyhodnotení vyhlási výsledky primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák a odovzdá ceny zmysle súťažného poriadku VRL.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :
-    Preteká sa podľa týchto propozícii za plnej cestnej premávky
-    Počas celého preteku je každý povinný mať na hlave prilbu
-    Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári alebo ich doprovod.
-    Každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny prehlasuje, že preteká na vlastné nebezpečenstvo a prípadné vzniknuté škody si nebude nárokovať na usporiadateľov
-    Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v týchto propozíciach.

Infomácie : 0903 397 414
Ždiňak Martin v.r. (riaditeľ pretekov)

 

VÝSLEDKY SVIDNÍK TOUR 2014 :
Výsledky-VRL_2014_5etapa_SK_results

 

Top